43. Internacionalni simpozijum Terra 2024 – KONKURS ZA UMETNIKE

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2023.