„Формат графика 2022.“ У оквиру фестивала графике Fête de l`estampe 2022.

13-30. maj 2022.Umetnički pavilјon „Cvijeta Zuzorić“KATALOG Izdavač: Udruženje likovnih umetnika Srbije Za izdavača: Vojislav Klačar, predsednik Upravnog odbora Umetnički savet: Ivana Milev, Marija Šavija, Miron Mutaović, Maša Paunović, Daniela Fulgosi, Maja Simić, Tatjana Strugar Odbor Grafičke sekcije: Suzana Vučković, Ana Milosavljević, Jelena Jocić, Maja Simić, Miloš Đorđević, Nenad Zeljić Uvodni tekst: Odbor Grafičke sekcije Dizajn…