REZULTATI KONKURSA “UMETNOST I ZAJEDNICA U STAROJ PAZOVI”

REZULTATI KONKURSA “UMETNOST I ZAJEDNICA U STAROJ PAZOVI” U cilju stvaranja novih mogućnosti za angažovanje likovnih umetnika, i to najpre nezaposlenih i u samostalnom statusu, kao i rada na unapređenju mesta i funkcije umetnosti u širem društvenom kontekstu, Udruženje likovnih umetnika Srbije je u saradnji sa partnerskim organizacijama realizovalo javni konkurs „Umetnost i zajednica u…