Izveštaj sa sastanka Radne grupe za rešavanje problema u vezi sa Umetničkim paviljonom „Cvijeta Zuzorić“, održanog 29.11.2023.

Izveštaj sa sastanka Radne grupe za rešavanje problema u vezi sa Umetničkim paviljonom „Cvijeta Zuzorić“, održanog 29.11.2023. Sastanak Radne grupe održan je u prisustvu svih predstavnika institucija koje su prepoznate kao relevantne za rešavanje ovog pitanja. S obzirom da je Radna grupa od strane Ministarstva kulture formirana sa ciljem da  “razmotri, ispita, obrazloži i predloži…

Predlog ugovora za upravljanje i korišćenje Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” i obrazloženje

Predlog ugovora za upravljanje i korišćenje Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” i obrazloženje S obzirom da više od deset godina nadležne institucije ne sprovode svoje obaveze vezane za regulisanje imovinsko-pravnog statusa Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” kojim bi se na ispravan način definisao status ULUS-a u ovom objektu, uz pomoć pravne službe i advokata pripremili smo Predlog…