TREBA BRANITI DRUŠTVO – Debate o umetnosti i ratu sa mladima

Projekat okuplja četiri organizacije civilnog društva iz Srbije (ULUS/ Društveni centar ZaČin), Rumunije (Tranzit.ro) i Moldavije (Oberliht), koje dele interesovanja za emancipatorske prakse u umetnosti i kulturi i prakse solidarnosti u umetnosti i širem društvenom kontekstu, s ciljem da se istakne uloga umetnika i kulturnih radnika kao aktera društvenih promena. Na temelju ove saradnje, biće…