Upravni odbor

PREDSEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Predsednik

PREDSEDNIK UMETNIČKOG SAVETA

Nadzorni odbor

PODSEDNICA NADZORNOG ODBORA

Potpredsednica

POTPREDSEDNICA UMETNIČKOG SAVETA

Upravni odbor

POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nadzorni odbor

POTPREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

ČLANICA UMETNIČKOG SAVETA

Upravni odbor

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Nadzorni odbor / Radna grupa

ČLANICA NADZORNOG ODBORA I KOORDINATORKA RADNE GRUPE ZA PITANJA SAMOSTALNIH UMETNIKA