Upravni odbor / Radna grupa

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA I KOORDINATORKA RADNE GRUPE ZA KOMUNIKACIJU I WEB

Nadzorni odbor

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

ČLANICA UMETNIČKOG SAVETA

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

Nadzorni odbor

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

ČLANICA UMETNIČKOG SAVETA

Upravni odbor

PREDSEDNIK ODBORA SLIKARSKE SEKCIJE I ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor

ČLAN UPRAVNOG ODBORA