Nadzorni odbor / Radna grupa

ČLANICA NADZORNOG ODBORA I KOORDINATORKA RADNE GRUPE ZA PITANJA SAMOSTALNIH UMETNIKA