Upravni odbor

PREDSEDNIK ODBORA SLIKARSKE SEKCIJE I ČLAN UPRAVNOG ODBORA