Upravni odbor / Radna grupa

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA  I KOORDINATORKA RADNE GRUPE ZA KOMUNIKACIJU I WEB

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA I KOORDINATORKA RADNE GRUPE ZA PROSTORE