Udruženje likovnih umetnika Srbije je jedno od najstarijih udruženja u regionu, koje je prošle godine proslavilo stogodišnjicu postojanja. Po rečima dugogodišnje kustoskinje Udruženja, Natalije Cerović, povod njegovog osnivanja davne 1919. godine bila je potreba za angažmanom na planu rešavanja strukovnih pitanja i pitanja statusa umetnika i umetnica u društvu. Po tome ono se bitno razlikovalo od drugih umetničkih udruženja iz tog perioda koja su likovne stvaraoce okupljala po umetničkim afinitetima (kao npr. LADA iz 1904. ili Udruženja srpskih umetnika za plastičnu umetnost i muziku iz 1898.). Tokom istorije ULUS je u svojim redovima okupljao širok opseg umetnika po oblastima njihovog interesovanja, društvenih i političkih orijentacija i statusa, i postao najreprezentativnije nacionalno Udruženje likovnih stvaralaca u zemlji. Posledice devedesetih i razaranje nekadašnjeg socijalističkog poretka doprinele su da ova reprezentativna institucija izgubi svoj nekadašnji karakter. Kao i za mnoge druge organizacije, koje su izgrađene na osnovama socijalne politike, transformacija u neoliberalne modele funkcionisanja predstavljala je izuzetno težak zadatak. ULUS je u prethodne dve decenije prolazio kroz razne faze dekadencije i letargičnosti, polako gaseći funkcije zbog kojih je inicijalno bio osnovan.
read more

DEBATNI PROGRAMKa horizontalnosti u umetnosti: mesto umetnosti i umetnika u današnjem društvenom i političkom kontekstu

Bijenale mladih bio je jedna od najpoznatijih i najprestižnijih umetničkih manifestacija koja se u jugoslovenskom kulturnom kontekstu organizovala od kasnih 70-ih. Manifestacija koja je okupljala najnoviju umetničku produkciju iz svih šest bivših republika i prevazilazila nacionalne (republičke) kulturne prostore imala je presudnu ulogu u profesionalnoj orijentaciji i emancipaciji generacija umetnika i umetnica u nastajanju. Kao posledica raspada Jugoslavije, Bijenala mladih takođe su prestala postojati, a republička umetnička udruženja izgubila su veze koje su prethodno održavala, dodatno usled ulaska u periode smanjivanja aktivnosti zbog nedostatka značajnih javnih sredstava.

Projekat Bijenale mladih – Javne pripreme je pilot projekat ULUS-a koji je iniciran od strane ranijeg Umetničkog saveta, a u potpunosti je oblikovan od strane novih predstavnika u Organima i telima Udruženja. Projekat ima za cilj da osnaži mlade i buduće profesionalce umetnosti (nove članove i članice ULUS-a) i da im obezbedi osnovnu orijentaciju u polju profesionalne aktivnosti, znanja i veština kako bi se osposobili da preuzmu lidersku ulogu u organizaciji sopstvene manifestacije – Bijenala mladih 2021. Projekat uključuje saradnju sa studentima i profesorima iz 6 glavnih akademskih centara umetnosti širom Srbije, mladom generacijom umetnika i umetnica u nastajanju-novim članovima i članovima ULUS-a, poznatim umetnicima i kulturnim stručnjacima, centrima umetničke produkcije i reprezentacije koji pripadaju privatnom, civilnom i javnom sektoru. Širi ciljevi projekta obuhvataju kreiranje boljih uslova za rad mladih umetnika i mesta produkcije radova novih članova ULUS-a, ali i mesto inkubacije novih mladih stvaralaca u Udruženje. Ideja projekta je da se razvije u pravcu šire partnerske mreže saradnji sa najreprezentativnijim institucijama savremene umetnosti u regionu.

Kroz različite korake razvoja projekta odabrani mladi umetnici i umetnice biće osposobljeni da učestvuju u javnom i kulturnom životu ne samo kao publika ili učesnici, već kao preduzimači inicijative koji imaju odlučujuću ulogu u njegovom stvaranju. Grupa mladih umentika i umetnica iz redova novih članova ULUS-a će u sledećoj godini moći da samostalno organizuje Bijenale mladih oslanjajući se na sopstvene menadžerske i kreativne veštine, a sve uz podršku svojih starijih kolega umetnika (koordinatora projekata). Ova vrsta samoorganizovanog oblika aktivnosti mladih zasnivaće se na upotrebi same umetnosti kao medija komunikacije, upravo zbog njenih inherentnih potencijala za podsticanje slobode samoizražavanja, kritičkog mišljenja i mašte. Kroz proces umetničkog angažovanja mladi umetnici i umetnice biće u stanju da istražuju različite i egalitarnije načine društvenog organizovanja i ulogu umetnosti u njemu, da postave nove horizonte emancipacije i ponude inovativne vizije društvenih promena.

Projekat od krajnjeg juga do severa uključuje raznoliko stanovništvo s obzirom na njihovu različitu kulturnu, versku i etničku pripadnost. Svi ti regioni predstavljaju bogato etničko i kulturno okruženje, ali se sistematski zanemaruju i smatrani su periferijom u srpskoj oblasti. U tom smislu, jedan od važnih ciljeva ovog projekta sastoji se u uspostavljanju kulturne saradnje centra i periferije u cilju stvaranja jedinstvene i raznovrsne kulturne platforme, bez obzira na veštački stvorene socijalne razlike i politike segregacije.

Vreme realizacije projekta: avgust 2020 – februar 2021.

 

NAPOMENA: Aplikacije kojima potražuje sredstva za realizaciju ovog projekta ULUS je podneo na konkurse Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Ministarstva kulture Republike Srbije i Prince Claus Fondacije.
read more

BIJENALE MLADIH – JAVNE PRIPREME