BIJENALE MLADIH – JAVNE PRIPREME 2

Kao kontra-težnja dominantnom neoliberalnom poretku sveta umetnosti u kojem su odnosi definisani prema hijerarhijskom obrascu i u kojem umetnost doprinosi legitimizaciji kapitalističkih odnosa eksploatacije, na poziv Udruženja likovnih umetnika Srbije je okupljena grupa mladih umetnika/ca, novih članova Udruženja, kustosa/kinja i teoretičara/ki umetnosti, arhitekata/kinja i drugih aktera/ki u kulturi s namerom kreiranja sopstvenog polja delovanja koje bi u potpunosti bilo samoorganizovano. Inicijalni povod okupljanja mladih koji deluju u polju kulture i umetnosti je ponovno pokretanje manifestacije Bijenale mladih, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog prostora udruživali svoj rad.