04. aprila – 18. jula 2021.
Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić” i Kuća legata, Beograd
KATALOG
Izdavač: Udruženje likovnih umetnika Srbije 2021
Tiraž 300
Urednica kataloga: Kristina Sedlarević
ISBN 978-86-6307-110-0
COBISS.SR-ID 45403657

TRIJENALECRTEŽA I MALE PLASTIKE 2021 – HOD PO LINIJI

Uviđanje potrebe za organizacijom izložbe koja će predstaviti savremenu umetničku produkciju u domenu crteža i male plastike potiče iz 1977. godine uspostavljanjem godišnje izložbe Crteža i male plastike. Kontinuirano povezivanje pomenutih likovnih oblasti, prisutno i u okviru ovogodišnjeg Trijenala, sa sobom povlači niz problemskih pitanja među kojima se izdvajaju pitanja odnosa crteža i male plastike, njihove definicije i značenja unutar okvira savremene umetnosti. Dok je primarna veza između pomenutih medija uspostavljena radi isticanja njihove duge tradicije u okviru sistema umetničkih akademija, različitih mogućnosti postizanja neposrednog izraza umetnika, kao i njihovog izrazito intimnog karaktera, čini se da u okviru savremene umetničke produkcije preovlađuju drugačije tendencije od onih koje su odredile odnos i karakter crteža i male plastike 1977. godine.

U cilju definisanja savremenog značenja i okvira pomenutih medija, ovogodišnjom selekcijom, koja okuplja 103 umetnika i umetnice i 242 umetnička rada, teži se određenju i predstavljanju preovlađujućih tokova prisutnih u domenu crteža i male plastike, kao i ukazivanju na prisustvo nestabilnosti koje se javljaju prilikom sagledavanja širokog spektra mogućnosti realizacije ovih radova. Težište izložbe predstavlja ispitivanje teze o prisustvu brisanja uspostavljanih granica ovih likovnih oblasti, ilustrovane nizom radova čije kategorije nadilaze ustaljene okvire definicije crteža i male plastike.

Suveniri, interaktivne instalacije participativnog karaktera, linije u vidu bodljikave žice, 3D print crteža, crtež koji nastaje u prostoru ili u toku izvođenja performansa, predstavljaju neke od radova koji u okviru Trijenala ukazuju na kompleksnost umetničke prakse u domenu crteža i male plastike, kao i na njihovo proširenje i komunikaciju sa različitim tokovima savremene umetnosti.

Stoga, naziv izložbe Hod po liniji upućuje na širok spektar mogućnosti konceptualizacije i realizacije radova u domenu crteža i male plastike, na nestabilnost razumevanja savremene umetničke produkcije kroz prizmu ustaljenih definicija, kao i na pojavu primera koji se kreću na granici između različitih medija.

 

Kristina Sedlarević sa

Umetničkim savetom ULUS-a