Predlog ugovora za upravljanje i korišćenje Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” i obrazloženje

Predlog ugovora za upravljanje i korišćenje Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” i obrazloženje S obzirom da više od deset godina nadležne institucije ne sprovode svoje obaveze vezane za regulisanje imovinsko-pravnog statusa Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” kojim bi se na ispravan način definisao status ULUS-a u ovom objektu, uz pomoć pravne službe i advokata pripremili smo Predlog…