Godišnjak ULUS 2020

KATALOG ULUS – Udruženje likovnih umetnika Srbije 2020 Urednici publikacije: Danilo Prnjat, Vahida Ramujkić, Olivera Vukotić Tiraž 500. ISBN 978-86-6307-122-3 COBISS.SR-ID 42373385 Program ULUS-a u 2020. godiniZahvaljujući Skupštini održanoj krajem 2019. uz prisustvorekordnog broja članova, Udruženje likovnih umetnika Srbije je početkom 2020. godine dobilo novu upravnu strukturu koja je sa elanom pristupila preuređivanju i oživljavanju…

Trijenale crteža i male plastike 2021 – HOD PO LINIJI

04. aprila – 18. jula 2021.Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić” i Kuća legata, BeogradKATALOG Izdavač: Udruženje likovnih umetnika Srbije 2021 Tiraž 300 Urednica kataloga: Kristina Sedlarević ISBN 978-86-6307-110-0 COBISS.SR-ID 45403657 TRIJENALECRTEŽA I MALE PLASTIKE 2021 – HOD PO LINIJIUviđanje potrebe za organizacijom izložbe koja će predstaviti savremenu umetničku produkciju u domenu crteža i male plastike potiče…

PROLEĆNA IZLOŽBA 2021 – NEVIDLJIVI PORTRET

13. maj – 4. jun 2021.Umetnički pavilјon „Cvijeta Zuzorić“KATALOG Izdavač: Udruženje likovnih umetnika Srbije Tiraž: 350 Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu Beograda Dizajn: Johanna Marcadé-Mot ISBN: Katalog izložbe Jesenja izložba ULUS 2019Prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije pod nazivom NEVIDLJIVI PORTRET održala se od 13. maja do 4. juna…