Izveštaj sa sastanka Radne grupe za rešavanje problema u vezi sa Umetničkim paviljonom „Cvijeta Zuzorić“, održanog 29.11.2023.

Izveštaj sa sastanka Radne grupe za rešavanje problema u vezi sa Umetničkim paviljonom „Cvijeta Zuzorić“, održanog 29.11.2023. Sastanak Radne grupe održan je u prisustvu svih predstavnika institucija koje su prepoznate kao relevantne za rešavanje ovog pitanja. S obzirom da je Radna grupa od strane Ministarstva kulture formirana sa ciljem da  “razmotri, ispita, obrazloži i predloži…