Poziv za kustosku poziciju Bijenala mladih 2025

Rok: 31. januar 2024. Poziv za kustosku poziciju Bijenala mladih 2025 Organizacioni tim Bijenala mladih (OTBM), koji je okupljen u okviru Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije (SULUJ), upućuje javni poziv za kustosku poziciju trećeg Bijenala mladih u Beogradu koje će biti održano 2025. godine.   Prijave kandidata/kinja bi trebalo…