Jovana Sudimac

Jovana SudimacRođena 1987. godine u Beogradu. Diplomirala je 2012. godine (master) na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu na odseku za slikarstvo – transmedijska istraživanja, u klasi profesora Zorana Todorovića. Fokusirana na procese proizvodnje subjektiviteta, afektivnosti i međuljudskih veza u prostoru između dominantne kulture i društvene reaproprijacije. Radovi Jovane Sudimac preispituju status i funkciju umetnosti…