Jovana Sudimac

Jovana SudimacJovana Sudimac rođena je 1987. godine u Beogradu. Diplomirala je 2012. godine (master) na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu na odseku za slikarstvo – transmedijska istraživanja, u klasi profesora Zorana Todorovića. Fokusirani na procese proizvodnje subjektiviteta, afektivnosti i međuljudskih veza u prostoru između dominantne kulture i društvene reaproprijacije, radovi Jovane Sudimac preispituju status…