REZULTATI KONKURSA ZA PRIJEM U ČLANSTVO UDRUŽENJA ZA 2024. GODINU

REZULTATI KONKURSA ZA PRIJEM U ČLANSTVO UDRUŽENJA ZA 2024. GODINU Obaveštavamo vas da je nakon detaljno preglednog konkursnog materijala Umetnički savet ULUS-a je doneo odluku o prijemu novih članova u Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS). Svaki član Umetničkog saveta pojedinačno je ocenjivao kvalitet rada kandidata (1-5), formu prezentacije rada (1-5) i formalnu ispunjenost uslova za…