УСТАНОВА КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2023. године у  „Кући краља Петра I“, ул. Васе Пелагића 40, Београд.   Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију: ● сажет опис предложеног програма (назив, временско трајање, опис активности); ● биографију (за појединце);…