Konkurs za sticanje statusa samostalnog umetnika za 3 kvartal u 2024. godini

Konkurs za sticanje statusa samostalnog umetnika za 3 kvartal u 2024. godini Udruženje likovnih umetnika Srbije obaveštava zainteresovane umetnike, koji ispunjavaju uslove, merila i kriterijume iz Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021) i Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima…