Katalog MEĐUNARODNOG TRIJENALA PROŠIRENIH MEDIJA

18. април – 13. мај 2019.Umetnički pavilјon „Cvijeta Zuzorić“KATALOG Izdavač:Udruženje likovnih umetnika Srbije Za izdavača: Miroslav Lazović, predsednik UO Urednici kataloga: Vesna Vesić, Mira Odić, Vojisalv Klačar ISBN:978-86-6307-109-4 COBISS.RS-ID 45087241 Tiraž: 300 Dizajn kataloga: Dragan Čolaković Dizajn korica: Mira Odić Katalog MEĐUNARODNOG TRIJENALA PROŠIRENIH MEDIJA, MULTIMEDIJALNE UMETNOSTI I UMETNOSTI NOVIH MEDIJAREKONEKCIJA /18. april – 13.…