RAD U UMETNOSTI – ZBORNIK ULUS-A #1

2020-2021.Rad u umetnostiKATALOG PDF izdavač: Udruženje likovnih umetnika Srbije urednici: Vahida Ramujkić i Milan Đorđević tiraž: 500 štampa: Standard 2 Beograd, 2021. god. ISBN: 978-86-6307-121-6 COBISS.RS-ID 50553097 Rad u umetnosti – ZBORNIK ULUS-a #1Prezentacija Zbornika “Rad u umetnosti” i novog programskog ciklusa debatno-istraživačkog programa zajedno sa predstavnicima Saveza Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i drugim saradnicima u dosadašnjem…